× هشدار! جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیر فعال است ، لطفا آن را فعال کنید ، در غیر این صورت بسیاری از امکانات سایت برای شما غیر فعال خواهد بود

عنوان دوره
آموزشگاه
رده سنی
تاریخ شروع
روزهای برگزاری
شهریه کلاس
آزمون های بین المللیشکوهبزرگسال1395/06/13 دوشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه 320000
مکالمه ترمیکسفیربزرگسال1395/06/16 یکشنبه ، پنجشنبه 290000
مکالمه ترمیکشکوهبزرگسال1395/05/16 یکشنبه ، دوشنبه ، جمعه 150000
آزمون های بین المللیآریانپوربزرگسال1395/10/17 شنبه ، دوشنبه 290000
آزمون های بین المللیسفیربزرگسال1395/10/11 شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه 270000
مکالمه ترمیکایران اروپابزرگسال1395/10/12 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه 250000
آزمون های بین المللیایران اروپابزرگسال1396/04/18 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 210000
دوره های ESPایران اروپابزرگسال1396/04/18 یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه 520000
مکالمه ترمیکایران اروپابزرگسال1396/04/19 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 410000
بحث آزادایران اروپابزرگسال1396/04/19 یکشنبه 520000
بحث آزادایران اروپابزرگسال1396/04/19 شنبه 210000
مکالمه ترمیکایران اروپابزرگسال1396/04/19 یکشنبه ، چهارشنبه 140000
مکالمه ترمیکایران اروپابزرگسال1396/10/16 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 285000


کلیه حقوق برای ایرانگلیش محفوظ است